h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Stavanger bruker klimaplattformen til å overvåke dam

Dammen Vannassen skal overvåkes med sensorer

Et lokalt prosjekt i Stavanger kommune viderefører teknologien i arbeidet med klimaplattformen, og flomvarslingssystemet i Sauda og skal bruke sensordata til å overvåke dammen Vannassen. 

Gjenbruk av teknologi 

I 2020 utviklet Sauda, Stavanger og Gjesdal kommune et flomvarslingssystem som nå gir Sauda kommune data i sanntid om flomfaren på tre kritiske punkter i elveløpene i kommunen. Datoen sensorene henter inn vises i en funksjonelt dashboard som tilgjengeliggjør klimadata for kommuneorganisasjon, næringsliv og innbyggere. 

Nå skal Stavanger kommune bruke samme teknologi for å overvåke dammen Vannassen. Dammen ligger i et tett bebygget boligområde, og den gamle demningen er nå et populært turområde. Ved å overvåke dammen med sensorer vil kommunen kunne følge med på   om det skjer noen endringer i og rundt Vannassen i så nær sanntid som mulig. Dette skal gi kommunen tidlig varsling, og med det verdifull tid om en potensiell oversvømmelse skulle sette liv, verdier og eiendom i fare. 

Tredelt prosjekt 

Stavanger kommune søkte i vår om fylkestilskudd til klimaomstilling fra Rogaland fylkeskommune, og fikk tilslag for prosjektet som er delt i tre faser. I den første fasen vil man samle inn data, og mate disse gjennom kommunikasjonsplattformen Splunk, inn i datasjøen. Fase to handler om å behandle dataene i datasjøen før de visualiseres i fase tre. 

På denne måten jobber prosjekter på samme måte som kommunene involvert i arbeidet i Sauda, har gode erfaringer med, samtidig som det også trekkes veksler på deler av innsiktsarbeidet til Narvik og Kristiansand kommune. 

– Det er viktig at vi bruker våre egne og andres erfaringer i slike prosjekter, slik at vi ikke starter på nytt hver gang, sier prosjektleder Terje Rygh. 

Et lokalt initiativ 

Rygh som også var involvert i arbeidet i Sauda, og er ved siden av å jobbe i Smartbyavdelingen i Stavanger kommune, også en del av sekretariatet, og arbeider med tekniske prosjekter. Arbeidet med å bruke sensorer er et lokalt initiativ og teknologien som utvikles i de ulike prosjektene er tilgjengelige for alle kommunene som deltar i Digi Rogaland. Det gjelder for dette prosjektet også. 

– Selv om pengene er tildelt Stavanger kommune, og prosjektet gjennomføres i en liten dam i Stavanger, så vil teknologien vi utvikler gjøres tilgjengelig for alle som er interessert, sier Rygh. 

Arbeidet starter opp så fort som mulig og prosjektet skal være ferdig senest høsten 2023. Å bygge inn overvåking av dammer i klimaplattformen, er et ledd i å videreutvikle dagens flomvarslingssystem til å dekke mer enn overvåking av elver, og vil gjøre det mulig å bygge den videre til å dekke flere behov. 

Er du nysgjerrig på hva du kan bruke sensorteknologi til?

Les mer om klimaplattformen