h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Faggruppen for eHelse møtte NHN og Arendal kommune om Kjernejournal

Faggruppen for eHelse møtte 23. april Norsk helsenett og Arendal kommune for å få innsikt i innføringsprosessen rundt Kjernejournal-løsningen, som vil bli tilgjengelig for kommunene i Rogaland om ikke så lenge. 

Etablert et eget teams-område 

Prosjektet er styrt og eid av Norsk helsenett, og Cathrine Quist Aagaard, Lone Kruger fra NHN var invitert inn i faggruppemøtet for å gå gjennom hva kommunene trenger for å komme i gang med innføringen av løsningen. 

NHN har etablert et nasjonalt erfaringsnettverk på Teams for de som skal jobbe med koordineringen i kommunene, hvor kommuner som har startet innføringen kan legge ut erfaringer og dele på materiale.  

Kostnader ved prosjektet 

Det vil være en kostnad knyttet til EPJ-leverandøren, men det vil ikke være en kostnad knyttet til oppkoblingen til NHN. NHN vil også følge de kommunene som ønsker å innføre Kjernejournal som en løsning i egen drift, slik at implementeringen både blir standardisert og så enkel som mulig for kommunene. 

Per nå er 31 kommuner er i gang. 20 har teknisk oppkobling (trinn 6) på plass. Løsningen er knyttet til autorisasjon av helsepersonell, og vernepleiere, sykepleiere og leger med gyldig autorisasjon kan nå bruke løsningen. Prosjektet er nå i gang, og rapporterer at det er et veldig godt og nyttig verktøy som gir gevinster.  

Erfaringer fra Arendal 

En av kommunene som har innført Kjernejournal er Arendal. Sørlandskommunen med ca. 45 000 innbyggere bruker nå Kjernejournal i hele organisasjonen. Tore Sivertsen i Arendal kommune fortalte faggruppen at løsningen er enkel og intuitiv og at de ikke har opplevd noen tekniske utfordringer, og at implementeringen har blitt opplevd som ganske enkel. 

Han hadde også samlet noen tips til kommunene i Rogaland. 

Tilgangen til mange registrere er ifølge Sivertsen nøkkelen i Kjernejournal, og han viste til disse registrene: påpekte samtidig at:  

  • Fastlegeregister (finne ut hvem som er innbyggers fastlege og tidligere fastleger) Reseptformidler (særlig nyttig i forhold til hjemmesykepleien som sparer tid på ringe til fastlegen) 
  • Kritisk informasjon – lett synlig med rødt, f.eks allergisk reaksjon på legemidler 
  • Besøkshistorikk spesialisthelsetjenesten 
  • Vaksiner (alle) 
  • Prøvesvar relatert til om smitteregime er påkrevd, veldig viktig for KAD (kommunla akutt døgnplass) 

 
Stavanger kommune startet sin innføring av Kjernejournal i uke ni, og prosjektleder Egil Rasmussen gikk gjennom hvilke erfaringer Stavanger har gjort så langt. 

Rasmussen forklarte at de har opplevd noen tekniske utfordringer knyttet til ytelse etter at programvaren ble oppdatert, og at det til nå har vært få oppslag 

Fornøyd med samlingen 

Faggruppens leder Solveig Økland i Sola kommune er fornøyd med erfaringsoverføringen mellom NHN, Arendal kommune og Digi Rogaland. 

– Møtet var veldig verdifullt, og det var nyttig å få innspill fra en kommune utenfor vårt samarbeid, som vi kan ta med inn når kommunene her i Rogaland starter sin innføring, sier Økland. 

Les mer om Kjernejournal her