h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Representanter fra flere kommuner samlet seg for å lære om hvordan sensorer kan forandre måten kommuner jobber på.

Sensor- og smartteknologi er på full fart inn i kommunal sektor, og Digi Rogalands egen ekspert Rune Gåre inviterer nå alle medlemskommunene til samlinger for å lære mer om hvordan sensorer kan brukes i den daglige driften. 

Mange interesserte kommuner 

I forkant av samlingen ble Gåre som ved siden av å jobbe i sekretariatet til Digi Rogaland, og har en delt stilling i Stavanger og Gjesdal kommune, blitt kontaktet av flere kommuner angående arbeidet han har gjort med å utvikle bruken av sensorer i Gjesdal kommune. 

– Det er flere og flere kommuner som de siste ukene har tatt kontakt, og vært interessert i å lære mer om hvordan vi har brukt sensorene i Gjesdal, så jeg tenkte at det kunne vært greit å samle de og gå gjennom teknologien bak fremskrittene, sier Gåre. 

Torsdag 22. april møtes representanter fra kommunene Gjesdal, Hå, Time og Klepp for et seminar på Foruslab på Forus. Med god avstand mellom gruppene fikk de fremmøtte en fire timers gjennomgang av teknologien, bruksområder og hvilke gevinster man kan oppnå med å bruke sensorer. 

Sensorer kan forandre måten vi jobber på 

Med sensorteknologi kan kommunene få eksakte data på alt fra vannivå til strømforbruk. Målinger i for eksempel veibanen, i elver, i sjøen og i havet vil gjøre det enklere for kommunene å ta riktige beslutninger. Samtidig vil systemet gi innbyggene, næringsliv og andre interessenter varsler i så nær sanntid som mulig som kan forhindre tap av liv, helse, miljø og verdier. 

Gjennom arbeidet med å utvikle en klimaplattform har Digi Rogaland allerede høstet positive erfaringer med bruk av sensorer. Det jobbes nå med et konkret prosjekt for å utvide bruken av sensorteknologi i Rogaland, også med sikte på å utvide bruken til mer enn klimarelaterte data.

– Å bruke sensorer kan på mange måter revolusjonere driften til kommunene. Det vi har sett i Gjesdal er at sensorene gir oss mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Samtidig har bruken av sensorer fjernet behovet for at de ansatte må gjøre unødvendige og repetitive oppgaver, og heller kan bruke tiden sin på andre arbeidsoppgaver, noe som er positivt for alle, sier Gåre. 

Ønsker at interesserte kommuner tar kontakt 

Gåre er godt fornøyd med torsdagens samling, og ønsker å tilby dette til alle interesserte kommuner.  

– Er det flere kommuner som ønsker å lære mer om sensorteknologi, så håper jeg de tar kontakt direkte med meg, så setter vi opp flere slike samlinger, sier han.