h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649


Fredag 19. mars arrangerer Digi Rogaland kurs i digital møteledelse

Møtehverdagen har det siste året vært heldigital, og mange tror at digitale møter også vil være en del av den pandemifrie hverdagen. Kommunene har meldt inn behov for økt kompetanse innen digital møteledelse og Digi Rogaland vil dele sine erfaringer og gode råd for å gjennomføre gode digitale møter.

Viktig med forberedelser

Aina Merethe Løhre fra sekretariatet har lang erfaring med møteledelse både før og etter møtene ble digitaliserte. Behovet for gode forberedelser har blitt enda viktigere i den digitale hverdagen og hun vil dele nyttige og praktiske råd til hvordan man planlegger digitale møter

– En av erfaringene med digitale møter er at de blir mer saksorienterte og effektive. Det er jo på en måte positivt, men det utfordrer det relasjonelle og følelse av tilhørighet i teamet. Det finnes imidlertid noen grep man som møteleder kan ta for å bøte på dette og det vil jeg dele på kurset, sier Løhre

Hvordan få til et godt møte?

Kurset vil ta opp tema som hvilke verktøy du kan bruke for heve kvaliteten på møtet. Samtidig hvilke grep du som møteleder kan ta for engasjere, involvere og oppnå målene for møtet. – Det finnes mange enkle grep du kan ta som vil løfte møtet. Vi kommer til å gå gjennom noen av de, slik at så mange som mulig føler seg trygge i rollen som digital møteleder, sier Løhre.

Kurset arrangeres klokken 10:00 fredag 19. mars. Kurset blir tatt opp, og er tilgjengelig i ettertid.