h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Akson blir en del av styringsgruppemøtene 

Styringsgruppens leder Per Kristian Vareide skal lede det nasjonale arbeidet med Akson, og ønsker å bruke styringsgruppemøtene til informasjonsdeling og diskusjon rundt det nasjonale prosjektet. 

Stort og komplekst prosjekt 

Prosjektet Akson ble satt i gang i kjølvannet av stortingsmeldingen En innbygger – en journal. Prosjektet skal sikre helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, og gi innbyggere tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Prosjektet skal også tilgjengeliggjøre data for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. 

Det langsiktige målet er at alle aktørene i kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastleger, skal ta i bruk Akson journal. KS skriver på sine sider at de første kommunene vil trolig kunne ta Akson i bruk fra 2024-2025. Dette vil bli en stor og kompleks prosess som vil sette store krav til alle landets kommuner. 

Vil involvere styringsgruppen 

Vareide, som leder den nasjonale styringsgruppen for Akson, og er medlem av KommIT–rådet, fremmet på styringsgruppemøtet 17. februar et ønske om å kunne informere kollegaene i styringsgruppen om arbeidet i både KommIT-rådet og Akson. Styregruppen stilte seg positive til dette, og informasjonsdeling og diskusjoner om nasjonale prosjekter vil bli et fast punkt i fremtidige styringsgruppemøter. Dette vil gjøre styringsgruppemøtene til et diskusjonsfora, hvor man diskuterer nasjonale prosjekter som påvirker kommunene i Rogaland. 

Faste webinar om Akson 

I tillegg inverterer Akson-prosjektet til faste webinar for å orientere om arbeidet med å gi innbygger tryggere og bedre helsetjenester. Kommunene har overtatt lederansvaret for prosjektet, og vi ønsker å videreføre informasjonsdelingen gjennom webinarer. 

Mer informasjon om de faste webinarene om Akson finner du her.