h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Onsdag 14. oktober samlet informasjonssikkerhetsfolk fra hele Rogaland seg for å dele erfaringer.

Faggruppen for informasjonssikkerhet hadde det første av to workshoper, og flere møter i tiden fremover. Med et Rogaland badet i sol samlet representanter fra RITS-samarbeidet (Ryfylke IT-samarbeid) og kommunene Sandnes, Sola, Hå, Randaberg, Stavanger, Klepp og Time seg i Sandvigå i Stavanger for å diskutere, finne felles utfordringer og dele erfaringer.

Stor vilje til samarbeid

Innledningsvis ble hver enkelt kommune utfordret til å komme med innspill rundt hva de ønsker faggruppen for informasjonssikkerhet skal være, hva som allerede er bra og hva faggruppen bør gjøre mindre av.

En av de tingene som unisont ble trukket frem som positivt er at det er en stor vilje til samarbeid, og til å finne felles løsninger. Samlingen viste at mange av de ansvarlige for informasjonssikkerheten i kommunene i Rogaland møter de samme utfordringer, og at uavhengig av størrelse til kommunen, så er kvaliteten på sikkerheten til sensitive data viktig.

Det kom også frem at mange føler seg litt alene i rollen som ansvarlig for den digitale sikkerheten. Mange håper derfor at faggruppen blant annet kan bli en kjærkommen arena for samhandling mellom fagfolk, og et sted hvor fagfolkene kan møtes og dele erfaringer, og få verdifull sparring med likesinnede.

Standardisering og systemuavhengige løsninger

Et annet element som ble trukket frem i løpet av workshopen var behovet for å være tydelig på egen rolle. Faggruppen skal være et rådgivende organ, som ikke skal beslutte noe på vegne av kommunene, men heller være en god sparringspartner for hvordan kommunene i Rogaland kan jobbe for å holde egne data trygge.

Samtidig ble det trukket frem et behov for å identifisere standardiserte, men likevel systemuavhengige løsninger. Klarer vi dette vil ikke hver kommune måtte utvikle helt egne løsninger, men heller trekke veksler på arbeidet i Digi Rogaland.

Fornøyd med samlingen

Leder i faggruppen Kari Ødegård Aas var strålende fornøyd med samlingen, og ser frem til å fortsette arbeidet i månedene og årene fremover.

– Dette var en veldig god start. Her er det stor samarbeidsvilje, og et ønske om å få til noe som vil gagne hele Rogaland, og det er veldig positivt, forteller Ødegård Aas, som til vanlig er informasjonssikkerhetssjef i Sandnes kommune.

Den neste samlingen er allerede planlagt, og lederen for faggruppen oppfordrer flere til å involvere seg i arbeidet.

– Ta kontakt hvis du ønsker å være med på workshop, avslutter hun.

Flere bilder fra samlingen