h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Den 16.09.2020 møttes representanter fra kommuner i hele Rogaland for å snakke om den pågående utrullingen av det nasjonale prosjektet Digihelse.

Informasjonsfilm om Digihelse fra https://helsenorge.no/

Kort fortalt er Digihelse et kommunikasjonsverktøy for brukere, pårørende og ansatte i den kommunale helsetjenesten, og mange av kommunene i Rogaland har allerede satt i gang prosjekter for ta Digihelse i bruk. 

Overgangsfase 

Spesialrådgiver Camilla Holm i KS innledet møtet med å informere kommunene om fremdriften i prosjektet. Hun fortalte at prosjektet er i en overgangsfase mellom fase en og fase to, og at tiden frem til nyttår vil bli brukt til å tilrettelegge for kommunene slik at overgangen til fase to går så smidig som mulig, og at så mange kommuner som mulig kan komme i gang før det nasjonale utbredelsesprosjektet avsluttes.

Holm som jobber med Digihelse på nasjonalt nivå kom med råd om hvordan kommunene kan jobbe med å innføre verktøyet, og hva som har lyktes andre steder. 

– Vi har erfart at små lokale prosjektgrupper har gode forutsetninger til å lykkes. Samtidig er det viktig at dere klarer å få med innbyggerne. Skal man klare å få en vellykket innføring av Digihelse, må man klare å få aktivisert brukerne, fortalte spesialrådgiveren i KS.

Status EPJ-leverandører 

Fase to vil inneholde funksjoner som å skjule ansatte, oversikt over tildelte besøk, og mulighet til å re-sending av utført besøk, filter og statistikk. 

Det er ikke til å stikke under en stol at det har vært utfordringer med journalsystemene i Digihelse. Mange kommuner har derfor måttet sette innføringen av Digihelse på vent. Holm fortalte at Dips Front nå skal ha løst de tekniske problemene, og at de venter på å få testet den nye versjonen i en kommune. 

De kommunene som bruker Visma Profil kan allerede nå ta de nye funksjonalitetene i bruk, samtidig som kommunene som bruker Tieto Gerica kan begynne å klargjøre seg for fase to, som vil bli gjort tilgjengelig for kommunene rundt nyttår. For kommunene som nå er i fase en, vil oppgraderingen til fase to være kostnadsfri. 

Utviklingen av den nye funksjonaliteten pågår altså for fullt, men leverandørene er noe forsinket og det ligger en usikkerhet i om alle rekker å få inn all funksjonalitet før nyttår. Men dette vil rulles ut så fort ting er klart.   

De kommunene som enda ikke har koblet seg opp til Digihelse har fortsatt mulighet til å gjøre det. Oppstartskostnaden til Norsk helsenett vil ikke endres i 2020, og ligger på 13 770 kroner, men denne endres i 2021 til 20 000 kroner. Denne oppstartskostnaden dekker også oppstartskostnadene for Digi helsestasjon. 
 
Ta kontakt med Digi Rogaland eller KS for spørsmål om pris, og andre forespørsler vedrørende Digihelse. 

Haugesund kommune systematiserer innføringen 

Randaberg kommune har tidligere blitt trukket frem som en av kommunene som har begynt å bruke Digihelse. En annen lokal kommune som har kommet et stykke på vei er Haugesund.

Rådgiver i Haugesund kommune, Monika Mannes Hillesland var derfor invitert for å snakke om hvordan Haugesund jobber med å klargjøre for en innføring av Digihelse. 

–  Vi har jobbet mye med kvalitet. Prosjektet er forankret på ledernivå, og vi har valgt å begynne i en avlastningsbolig, fortalte Mannes Hillesland.  

Det å starte i en avlastningsbolig har vært en strategisk valg, ettersom Digihelse kan bidra til å forbedre samhandlingen mellom pårørende og ansatte

Haugesund har opprettet et forbedringsteam som jobber prosjektbasert for å ivareta oppgaver og ansvar. Forbedringsarbeidet er basert på forbedringsmetodikken Modell for forbedring for å sikre at samhandling mellom ansatte, og samhandling mellom ansatte og pårørende, blir bedre.

– Vi er opptatt av å kartlegge om en endring er en forbedring. Da må vi måle. Samtidig må vi vurdere hva som skal komme først. Derfor har vi laget en milepælsplan, fortalte Mannes Hillesland.

Mannes Hillesland informerte om at de bruker et flytskjema, for å forsikre seg om at samhandlingen mellom de ansatte, men også fra avlastningshjemmet til de pårørende, blir bedre. 

– I kartleggingen har vi funnet ut at de ansatte bruker mye tid på å kommunisere med de pårørende, og at for mange aktører deltar i samhandlingsprosessen. Det vi ønsker nå er at den ansatte som er på jobb skal kommunisere med pårørende, og at koordinatorollen tydeliggjøres. Dette er ikke i mål enda, men det er et tiltak avdelingsleder har ansvar for å iverksette, sa Mannes Hillesland .

Mannes Hillesland er også tydelig på at ansatte og de pårørende er en utrolig viktig ressurs, og må være med for at implementeringen skal lykkes. Derfor er målene rettet mot at pårørende og ansatte skal oppleve økt kvalitet i samhandling og at tiltakene skal bidra til at ansatte får mer tid til barna som er på avlastning

Samtidig er det prosessen og kulturendringer som skal gi resultater. Kvaliteten på tjenestene skal heves ved å endre arbeidsprosessene i virksomhetene. Det gjør de ved å kartlegge dagens arbeidsprosesser og så se hvordan Digihelse kan forbedre måten de jobber på, slik at det frigjøres mer tid til direkte arbeid med brukerne.  
 
– Det er viktig at de pårørende opplever dette som nyttig. I den sammenheng har ansatte og forbedringsteam har vært fantastiske, og de ser virkelig nytteverdien i dette verktøyet, samtidig er det viktig å erkjenne at endringsprosesser er ikke gjort på en dag. Men dette kan fort gå godt, avsluttet Mannes Hillesland