h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

En time om informasjonssikkerhet – Hvordan holde dine data trygge?

Som en markering av den nasjonale sikkerhetsmåneden ble det arrangert et webinar for sette søkelyset på, og øke bevisstheten til kommunalt ansatte, om hvordan man kan jobbe for å forhindre at sensitiv informasjon kommer på avveie

Trusselen for dataangrep, og sikkerheten rundt sensitiv informasjon bli drøftet og nå kan du se det timeslange webinaret i opptak.