h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Tiltaksgruppa i Digi Rogaland har i disse dager sendt ut et utkast til digitaliseringsstrategien for Digi Rogaland på høring til samtlige rådmenn i kommunene i Rogaland.

“Dette er viktig for forankringen i den enkelte kommune – og det vil sikre at vi har felles eierskap til samarbeidet.” sier leder for sekretariatet og digitaliseringssjef i Stavanger kommune, Inger Bjørkum Leigvold.

Strategien er delt i tre:

  • Felles målbilde: Beskrivelse av en ønsket situasjon for alle som er involvert i samarbeidet Digi Rogaland.
  • Målsetninger: Digi Rogalands forpliktelse til felles målbilde.
  • Innsatsområder: Hvordan Digi Rogaland vil prioritere innsatsen for å sikre at målestningene blir nådd.

I tillegg sammenfatter strategien de tiltakene som nå er besluttet skal gjennomføres i regi av Digi Rogaland, og viser foreslåtte verktøy Digi Rogaland skal prioritere å utvikle og dele med kommunene i samarbeidet.

Styringsgruppa skal ferdigbehandle strategien i løpet av våren.