h

Let’s Work Together

hello@makoto.com

m. Conference

Via Appia Antica,
224, 00179 Roma, Italy
+1 312 749 8649

Det avholdes et nytt møte i tiltaket om Digisos.
I denne fasen handler det om å samle sammen relevant informasjon for kommuner som planlegger eller skal ta en beslutning om implementering. Denne informasjonen skal legges tilgjengelig på Digi Rogalands hjemmeside.

Prosjektets målsetning er at alle innbyggere i Rogaland skal ha tilgang til å søke sosialtjenester på internett.

Følg med på tiltaket her.